Dưỡng trắng 2

Thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt với ôtô sản xuất lắp ráp trong nước được lùi đến hết năm nay.

Theo Nghị định 104 vừa được Chính phủ ban hành, thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt của kỳ tháng 10 và 11 với ôtô sản xuất lắp ráp trong nước sẽ nộp chậm nhất vào 20/12 và 30/12 năm nay.

Nếu người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ của kỳ tính thuế được gia hạn dẫn đến làm tăng số thuế phải nộp, thì số thuế được gia hạn sẽ gồm cả khoản thuế phải nộp tăng thêm do khai bổ sung.

Còn nếu người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn kê khai, nộp tờ khai thuế theo quy định, thì chưa phải nộp số thuế phát sinh.

Lắp ráp xe Vinfast bên trong nhà máy tại Hải Phòng. Ảnh: Giang Huy
Lắp ráp xe Vinfast bên trong nhà máy tại Hải Phòng. Ảnh: Giang Huy

Cũng theo nghị định này, các chi nhánh, đại lý của doanh nghiệp sản xuất ôtô cũng thuộc diện được gia hạn nộp loại thuế này. Trường hợp chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp không có hoạt động sản xuất hoặc lắp ráp ôtô không thuộc diện được gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 4/12. Sau thời gian gia hạn, việc nộp loại thuế này được thực hiện theo quy định hiện hành.

Nửa đầu năm, số thu từ thuế tiêu thụ đặc biệt với ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước là hơn 19.500 tỷ đồng. Từ tháng 7, dịch bùng mạnh tại nhiều địa phương trọng điểm kinh tế nên Bộ Tài chính dự báo thuế tiêu thụ đặc biệt với ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước vào những tháng cuối năm khoảng 2.200 tỷ đồng mỗi tháng. Tổng số thuế dự kiến được gia hạn là 4.400 tỷ nhưng không ảnh hưởng đến ngân sách năm nay.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shopping Cart
Chat với Amie Skin qua
Chat với Amie Skin
Scroll to Top